VİZYON

"İç Hastalıkları Uzmanı", hastayı yalnızca tek bir sistem çerçevesinde değil bir bütün olarak ele alır. Günümüzde, yan dal uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte hastaya daha dar bir açıdan bakma alışkanlığı günlük tıp pratiğine yerleşmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ise geleneksel "usta-çırak" ilişkisini andıracak şekilde bir "hoca-asistan" ilişkisi uzun yıllar içinde oluşmuştur. Uzmanlık öğrencileri anabilim dalımızda işte böyle bir kültür içinde yetişmekte ve hastayı bir bütün olarak görmeyi öğrenmektedir. İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma derneği olarak vizyonumuz, kurumumuzun bu geleneğini korumak ve günlük pratikte bir çok hastanın yan dal uzmanından önce aslında bir İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki ilkeyi ayakta tutmaktır.

 
 
 
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır